Catalogus:
Newco Nieuws Het Corona virus raakt ons allemaal
corona-header.jpg

29 september 2020

Palletleveringen tot aan de voordeur

Op 28 september heeft de overheid strengere maatregelen afgekondigd om verdere verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan. Naar aanleiding hiervan heeft onze pallet transporteur De Klok ons laten weten tot aan de voordeur te leveren. Aanvullende handelingen zoals afstapelen of de pallet elders (binnen) plaatsen, worden tot nader order niet meer uitgevoerd door de chauffeur. Dit om het aantal contactmomenten verder te beperken.

Excuses voor het eventuele ongemak. Voor vragen en opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met onze Customer Service:

- Telefonisch op +31 (0)40 402 4300

- Via WhatsApp op +31 (0)40 402 4300

- Via email op customersupport@newco-europe.com

12 juni 2020

Dieselhandschoentjes weer (beperkt) beschikbaar

Voor tankstation bezoekers waren dieselhandschoentjes (art.nr. 25000606) altijd al een gewaardeerd service artikel. Echter in de piek van de Corona crisis (maart/april) is de vraag naar deze handschoentjes 4x zo groot geworden. De buffervoorraad die Newco aanhoud op dit artikel was niet bestand tegen deze enorme stijging van de vraag. Als gevolg daarvan hebben wij 1,5 maand geen voorraad gehad op dit artikel. Inmiddels hebben wij weer een kleine voorraad beschikbaar. Om zoveel mogelijk klanten de mogelijkheid te bieden dit product weer te kunnen bestellen, kan er tijdelijk voor dit product slechts 1 doos (100 stuks) per klant besteld worden.

Uiteraard werken we intussen hard door aan het opbouwen van een nieuwe buffervoorraad. Excuses voor het ongemak en hartelijk dank voor uw begrip.

Leveringsproblemen screenwash en koelvloeistof

Recentelijk is onze leverancier van diverse vloeistoffen, zoals koelvloeistof en screenwash, geconfronteerd met een abrupte staking van de levering van vloeistof verpakkingen. Dit veroorzaakt een stagnatie van de aan Newco geplande leveringen. Hierdoor zullen wij voor een aantal producten (tijdelijk) uit voorraad raken. Onze eigen buffervoorraad zal voor het opvangen van deze stagnatie onvoldoende zijn. Dit betekent dat wij helaas niet helemaal kunnen voorkomen dat u als onze klant daar hinder van gaat ondervinden. Omdat de beschikbaarheid van producten dagelijks fluctueert, is het helaas niet mogelijk u een overzicht van de getroffen artikelen te geven. Indien u vragen heeft over de beschikbaarheid van een screenwash of koelvloeistof artikel, adviseren wij u om contact op te nemen met de Customer service. Op de webshop vindt u uiteraard ook informatie over de beschikbaarheid van individuele artikelen.

De beschikbaarheid van latex handschoentjes is een ander, terugkerend, issue. De aanvoer verloopt onregelmatig en voldoet zeker niet aan de gestegen vraag. Het kan daarom voorkomen dat ook deze producten niet altijd beschikbaar zijn.

Onze excuses voor het ongemak. Wij werken er hard aan deze issues zo snel mogelijk op te lossen en danken u hartelijk voor uw begrip.

17 april 2020

Schaarste aan barbecue artikelen

Helaas is er momenteel sprake van grote schaarste aan barbecue artikelen. Spanje en Zuid-Afrika zijn belangrijke landen in de aanvoer van met name briketten en houtskool. Vanwege de situatie rond Corona in deze landen en vervoersbeperkingen in diverse landen is de aanvoer beperkt en onzeker.

Daarnaast is de vraag naar barbecue-producten explosief gestegen, tot het tienvoudige van de normale vraag in deze tijd van het jaar. Dit is vermoedelijk een gevolg van de intelligente lockdown, de sluiting van tuincentra en bouwmarkten in België en andere maatregelen waardoor consumenten deze producten meer bij tankstations kopen.

We proberen de aanvoer op peil te houden maar we zullen vaker andere merken, barcodes en andere verpakkingseenheden voeren, om lege schappen in uw shop zo veel mogelijk te voorkomen. We vragen u dan ook om in onze webshop te kijken naar alternatieven, als de producten die u normaal afneemt niet leverbaar zijn.

We vragen uw begrip hiervoor, onder deze voor iedereen onbekende en bijzondere omstandigheden. In geval van vragen kunt u bellen, mailen of appen met Newco Customer Support.

31 maart 2020

Grote vraag naar dieselhandschoenen

De Corona-crisis heeft, naast het leed dat direct betrokkenen treft, allerlei onvoorziene gevolgen.

Zo is de vraag naar zogeheten dieselhandschoenen de laatste weken explosief gestegen, tot een niveau per dag dat we eerder alleen per maand zagen. We zijn eerdaags in staat geweest onze voorraden nog enigszins op peil te brengen, maar in de huidige vraag kunnen wij helaas niet blijven voorzien. We hebben er daarom voor gekozen de hoeveelheid per klant te maximeren tot 1 doos per bestelling. We doen hiermee een beroep op u om te voorkomen dat we tijdelijk geen dieselhandschoenen meer kunnen leveren.

Door de explosief gestegen vraag, de onzekere aanvoer van nieuwe voorraden (als gevolg van de verstoorde productie, schaarste aan grondstoffen en productiecapaciteit) en de minder efficiënte supply chain, is niet goed te voorspellen of de huidige voorraad toereikend zal zijn. Zeker als de genoemde beperkingen langere tijd blijven gelden. Uiteraard blijven wij proberen om de voorraad op peil te houden. In de webshop is de beschikbaarheid van onze producten te zien.

Naast de genoemde maatregel van maximaal 1 doos per bestelling, verzoeken wij u nadrukkelijk om de uitgifte van handschoenen aan uw klanten te beperken. Dit kan bijvoorbeeld door de handschoenen in de shop uit te reiken. We realiseren ons hierbij dat dit de efficiëntie op uw station beïnvloedt. Toch zien we onder deze omstandigheden geen andere mogelijkheden. Het alternatief is dat de dieselhandschoenen geheel op zullen raken, wat een veel groter ongemak voor de tankende consument betekent.

Wij doen er alles aan om samen met u deze moeilijke tijd door te komen en we vertrouwen dan ook op uw begrip.

25 maart 2020

Mogelijke vertragingen op zendingen

Tot op heden verliepen de leveringen aan onze klanten volgens afspraak. Maar de gevolgen van de Covid-19 crisis raakt onvermijdelijk ook de transportwereld. De beschikbaarheid van transport raakt beperkt. Dit wordt mede veroorzaakt door de extra voorzorgsmaatregelen, die zorgen voor langere wachttijden voor de chauffeur, en een groter ziekteverzuim onder chauffeurs. Dit betekent dat u uw zending met vertraging en incidenteel op andere dagen dan u gewend bent, zult ontvangen. Wij rekenen wederom op uw begrip in deze moeilijke tijd. Wij wensen iedereen veel sterkte en gezondheid toe.

24 maart 2020

Maatregel rondom schaarste artikelen

Beste klant, als gevolg van de situatie rond Covid 19 is de vraag naar sommige artikelen sterk gestegen. We werken hard aan snellere en ruimere aanvoer van deze artikelen. Om in de tussentijd zo veel mogelijk klanten te kunnen voorzien van deze veelgevraagde artikelen, kan het voorkomen dat er (tijdelijk) maximale aantallen per artikel per bestelling gelden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling Customer support. Wij rekenen in deze bijzondere omstandigheden op uw begrip voor deze maatregelen

17 maart 2020

Supply chain Newco stabiel

Afgelopen 10 maart hebben wij de eerste maatregelen doorgevoerd in verband met het Covid-19 virus. Het grootste deel van onze medewerkers werkt sindsdien vanuit huis en houdt zich consequent aan de maatregelen ter bevordering van sociale onthouding. Het werk van sommige collega’s kan alleen vanuit kantoor worden gedaan. Dit zijn echter minder dan 10 mensen en hun werkplekken zijn (ter voorkoming van besmetting) verspreid over verschillende kantoren en kantoorpanden. 


Ons sales team bezoekt geen klanten meer. Conform de richtlijnen in het kader van sociale onthouding van het RIVM werken ook zij uitsluitend vanuit huis. Uiteraard zijn zij normaal bereikbaar via telefoon en e-mail, maar voor vragen over bestellingen, leveringen en beschikbaarheid van producten, kunt u het beste contact opnemen met onze customer service:
We willen u verzoeken uw orders te plaatsen via onze webshop.

Newco maakt voor haar supply chain gebruik van een modern distributiecentrum en van de diensten van gerenommeerde transporteurs zoals De Klok, Dachser, GLS en DHL. Wij onderhouden dagelijks contact met onze transporteurs en zij verzekerden ons reeds dat hun dienstverlening normaal doorgaat. Vanwege het besmettingsgevaar heeft De Klok besloten haar pallets niet langer bij u binnen te plaatsen, maar deze buiten (voor de deur) te lossen. Onze pakket-transporteurs GLS en DHL staan niet langer toe, dat klanten de levering bevestigen via hun handterminal. Zij vermelden zelf de naam van de ontvanger en ondertekenen deze vervolgens ook namens de ontvanger. Een verstandig besluit, vinden wij en wij rekenen dan ook op uw begrip. Wij verwachten, dat andere transporteurs vergelijkbare maatregelen zullen nemen.

Newco beschikt op dit moment, ondanks de stagnatie/vertraging van de goederenstroom uit m.n. China, in nagenoeg alle productcategorieën over voldoende voorraad. Wel worden we geconfronteerd met aanzienlijke prijsverhogingen. Daarom kondigden we eerder al prijsverhogingen aan per 1 april a.s. Op een enorme piekvraag door onze klanten, zoals de afgelopen dagen bijvoorbeeld met toiletpapier voor thuisgebruik, zijn wij niet voorbereid. Het kan daarom voorkomen, dat individuele producten korte tijd niet beschikbaar zijn. 

Onze leverancier van shop hygiëne producten kampt met leverproblemen van m.n. desinfectie artikelen. Door de enorme stijging van de vraag naar deze producten en de gestagneerde aanvoer ervan, kunnen wij de beschikbaarheid niet garanderen. We zijn volop op zoek naar alternatieven. Dit wordt echter steeds lastiger omdat deze producten op de eerste plaats zoveel mogelijk beschikbaar moeten zijn voor de gezondheidszorg. Met onze toeleverancier werken we momenteel aan een alternatief schoonmaakplan voor uw tankstation. Zodra dit beschikbaar is, zullen we u hierover informeren. Wij rekenen op uw begrip hiervoor.

Mochten zich relevante wijzigingen voordoen in de hiervoor beschreven situatie, dan zullen wij u proactief informeren.

Rest ons nog om u en uw collega’s, zowel zakelijk als privé, veel sterkte te wensen met het omgaan met deze bizarre situatie en de bijbehorende gevolgen.

3 maart 2020

Het Corona virus raakt ons allemaal

De ontwikkelingen rond het Corona virus houden de gemoederen wereldwijd bezig. De verspreiding, het grote aantal zieken en zeker het grote aantal dodelijke slachtoffers baart ons allemaal zorgen.  

De Corona-crisis heeft daarnaast ook een economische impact. Newco is daarom helaas genoodzaakt de prijzen van een deel van ons assortiment tijdelijk te verhogen. 


Een groot aantal fabrieken in China is nog altijd gesloten en de rest draait op halve kracht. Er wordt zelfs al gesproken over de grootste klap voor de Chinese industrie ooit.

Grote wereldspelers uit o.m. de elektronica en auto industrie hebben inmiddels problemen om de aanvoer van producten uit China op peil te houden. Ook Newco ervaart deze problemen: de aanvoer van door ons aangekochte producten is vertraagd of zelfs tijdelijk gestopt. Als gevolg hiervan zijn wij helaas genoodzaakt om de prijzen van een deel van ons assortiment tijdelijk te verhogen. We beperken ons hierbij voorlopig alleen tot onze fast movers. 


Waarom verhogen wij tijdelijk de prijzen van een deel van ons assortiment:

  • In het algemeen geldt dat wanneer de vraag naar producten groter is dan het aanbod, de prijzen omhoog gaan. Voor het importeren van onze producten gaan wij daarom een hogere prijs betalen.
  • Om ons servicelevel te kunnen garanderen en onze klanten zo goed als mogelijk te blijven beleveren, zullen we voor delen van ons assortiment voor een snellere vorm van transport moeten kiezen (vliegen i.p.v. varen).
  • Daarnaast is het mogelijk dat we producten uit andere markten dan China moeten importeren, hetgeen hogere kosten met zich meebrengt.
  • Bovendien ontwikkelt de koers van de US dollar (waarmee wij in China onze goederen moeten betalen) zich ongunstig t.o.v. de Euro. Hierdoor is de kostprijs van producten die wij aankopen in US Dollars inmiddels ruim 2,5% gestegen.

Wat betekent dit voor u?

Per 1 april 2020 verhogen wij de prijzen van onze uit China afkomstige fast movers (additioneel) met 7,5%.  5% wordt veroorzaakt door het schaarse aanbod i.c.m. onze inspanningen om toch voorraad op fast movers te kunnen garanderen. De overige 2,5% hangt samen met de koersontwikkeling van de US Dollar. 

Dit is een eerste inschatting. Wij kunnen helaas niet uitsluiten dat verdere prijsaanpassingen nodig zullen zijn. Ook moeten we er rekening mee houden dat er, vaker dan u gewend bent van ons, prijsaanpassingen zullen plaatsvinden.

Een groot deel van ons assortiment komt niet (direct) uit China en blijft daarom (voorlopig) buiten beschouwing. Daarnaast beperken we ons vooralsnog tot uitsluitend fast movers.

Mocht op enig moment de doorgevoerde toeslag (deels) kunnen worden teruggedraaid, dan zullen we dit uiteraard doen. Wij adviseren u de prijsverhoging door te rekenen in de door u te bepalen consumentenprijs.

Ondanks dat dit alles buiten onze macht ligt, vinden we het vervelend deze boodschap te moeten brengen. Voor vragen en opmerkingen zijn wij uiteraard beschikbaar.


Neem contact met ons op 


Vragen over het virus

Voor algemene en veel gestelde vragen rondom het virus en de verspreiding ervan, verwijzen wij u naar de website van het RIVM. Hier wordt bijvoorbeeld toegelicht dat het virus niet kan overleven op papier en karton zoals bijvoorbeeld geld en pakketjes. Het is dus veilig om goederen te importeren uit China en pakketjes uit China aan te nemen.