Catalogus:

Algemene voorwaarden retourproces


Newco kent in principe geen recht van retour op de geleverde artikelen. Er zijn vijf redenen die ten grondslag kunnen liggen aan een retour:

 • Breuk bij levering (artikel komt kapot aan)
 • Teveel geleverd (er worden meer artikelen geleverd dan op de pakbon is aangegeven)
 • Verkeerde orderinvoer (teveel besteld, verkeerde artikel ingevoerd etc.)
 • Schapwissel
 • Garantie

Voor een spoedige en correcte afwikkeling van de retouren is het volgende van belang:

 • Vul de regels in het formulier volledig in
 • Artikelen waarbij het Newco nummer en / of de ean-code niet is gevuld, worden wel retour genomen, maar worden niet gecrediteerd
 • Artikelen waarbij de 'reden van retour' niet is gevuld, worden wel retour genomen, maar worden niet gecrediteerd
 • Na ontvangst van het formulier, zal beoordeeld worden of de retour gerechtvaardigd is
 • Als de retour gerechtvaardigd is, zal Newco een transporteur opdracht geven om de retour op te halen
 • Als de retour door de transporteur bij Newco is aangeleverd, zal na controle van de retour gestuurde aantallen, de creditnota opgemaakt worden


Algemene opmerkingen:

 • Retour gezonden artikelen moeten schoon en vrij van prijsstickers zijn. Artikelen waarbij dit niet het geval is, worden niet gecrediteerd.
 • Geretourneerde, maar niet door Newco geleverde artikelen zullen worden vernietigd en worden niet gecrediteerd, tenzij hierover expliciete afspraken zijn gemaakt op klantniveau.
 • Als de aangemelde retour niet gereed staat voor transport tijdens het moment van ophalen door de transporteur, zullen de transportkosten worden doorbelast. Deze kosten zullen in mindering worden gebracht op de creditfactuur, t.w. €10,00 per colli en €35,00 per pallet.
 • Newco behoudt zich te allen tijde het recht voor om een retouraanvraag te weigeren.
 • Retourmeldingen die voortkomen uit een fout van de klant (bijvoorbeeld een verkeerde orderinvoer) worden doorbelast. Voor een collizending wordt € 45,- en voor een palletzending € 75,- berekend.